Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4049
Title: Стратегічний аналіз діяльності аграрних підприємств Первомайського району
Other Titles: Стратегический анализ деятельности аграрных предприятий Первомайского района
The strategic analysis of activity agrarian enterprises of Pervomaiskyi district
Authors: Колесник, Вікторія Михайлівна
Колесник, Виктория Михайловна
Kolesnyk, Viktoriia
Стамат, Вікторія Михайлівна
Стамат, Виктория Михайловна
Stamat, Viktoriia
Куришко, Олександр Васильович
Куришко, Александр Васильевич
Kuryshko, Oleksandr
Keywords: стратегічний аналіз
бізнес-стратегія
внутрішнє середовище
зовнішнє середовище
рейтингова оцінка
стратегический анализ
бизнес-стратегия
внутренняя среда
внешняя среда
рейтинговая оценка
strategic analysis
business strategy
internal environment
external environment
rating estimation
Issue Date: 2008
Citation: Колесник В. М. Стратегічний аналіз діяльності аграрних підприємств Первомайського району/ В. М. Колесник, О. В. Куришко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – Вип.1 (44). – С.64-70.
Abstract: У статті проведено стратегічний аналіз внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств Первомайського району із застосуванням рейтингової оцінки показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, досліджені фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу на їх діяльність. Запропоновано бізнес-стратегії подальшого розвитку досліджуваних суб’єктів господарювання.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4049
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2008. - Вип. 1 (44).
Статті (Факультет менеджменту)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_КолесникКуришко.pdf286,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.