Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4335
Title: Економіка виробництва
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Котикова, Елена Ивановна
Kotykova, Olena
Горобченко, Оксана Анатоліївна
Горобченко, Оксана Анатолиевна
Нorobchenko, Oksana
Keywords: виконання курсової роботи
Управління та адміністрування
організації виконання
Курсова робота
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Економіка виробництва [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 073"Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, О. А. Горобченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 49 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування». Призначення методичних рекомендацій становить надання допомоги здобувачам вищої освіти у підготовці курсової роботи згідно з чинними стандартами України. Методичні рекомендації містять основні вимоги щодо змісту та оформлення, організації виконання, порядку захисту і оцінювання курсової роботи.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4335
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika vyrobnytstva.pdf424,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.