Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4340
Title: Національна економіка
Authors: Горобченко, Оксана Анатоліївна
Горобченко, Оксана Анатолиевна
Нorobchenko, Oksana
Купчишина, Ольга Анатоліївна
Keywords: ознаки національної економіки
принципи національної економіки
Види економічних ресурсів
Характеристика галузей
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Національна економіка [Електронний ресурс] : метод. реком. та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. : О. А. Горобченко, О. А. Купчишина. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 61 с.
Abstract: Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про закономірності становлення, функціонування та розвитку національної економіки як динамічної системи та підсистеми світового господарства з позицій виділення загальних тенденцій еволюції економічних систем та особливостей вітчизняної практики господарювання.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4340
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natsionalna ekonomika.pdf584,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.