Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4347
Title: Гроші та кредит
Authors: Бурковська, Алла Валентинівна
Лункіна, Тетяна Іванівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Лункина, Татьяна Ивановна
Burkovska, Alla
Lunkinа, Tatiana
Одіяк, Ольга Вікторівна
Odiiak, Olha
Keywords: функції грошей
грошова маса
грошові реформи
сучасний монетаризм
валютні системи
валютно-кредитні установи
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Гроші та кредит [Електронний ресурс] : у схемах і таблицях: методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня "Бакалавр" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, О. В. Одіяк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 43 с.
Abstract: Зміст курсу «Гроші і кредит» дозволяє одержати необхідну суму знань, яка відповідає вимогам до фахівців вищої кваліфікації. Практичні заняття націлені на вивчання студентами питань економічної природи і функцій грошей, грошового ринку, грошово-кредитних систем і валютних відносин. Самостійна робота студентів повинна бути направлена на поглиблене вивчення окремих тем, питань, нормативних документів, Законів України, інструкцій, додаткової літератури, що впливатиме на розширення економічного кругозору фахівця.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4347
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hroshi ta kredyt.pdf362,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.