Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4437
Title: Виробнича практика з фаху
Authors: Dubіnіna, Marina
Дубініна, Марина Вікторівна
Вишневська, Ольга Миколаївна
Vishnevskaya, Olga
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Potryvaieva, Natalya
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ksyonzhik, Iryna
Чебан, Юлія Юріївна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Syrtseva, Svitlana
Костирко, Алла Георгіївна
Kostyrko, Alla
Бобровська, Надія Володимирівна
Bobrovska, Nadiya
Lugova, Olga
Лугова, Ольга Іванівна
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Pisochenko, Tetyana
Козаченко, Лілія Анатоліївна
Kozachenko, Liliya
Keywords: поглиблення теоретичних знань
обробка первинних і зведених документів
проведення інвентаризації
систематизація зібраних матеріалів
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Виробнича практика з фаху [Електронний ресурс] : метод. реком.щодо проходження практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, О.М. Вишневська, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик, Л.А. Козаченко, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, А.Г. Костирко, Н.В. Бобровська, О.І. Лугова, Т.С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 34 с.
Abstract: Метою виробничої практики з фаху є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації бухгалтерського обліку, розвиток науково-дослідницької роботи і залучення здобувачів вищої освіти до громадського життя трудового колективу сільськогосподарського підприємства.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4437
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Virobnicha praktika z fahu_denna.pdf324,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.