Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565
Title: Державне регулювання та інвестування економіки. 1 Модуль
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Kotykova, Olena
Бабич, Микола Миколайович
Babych, Mykola
Альбещенко, Олексій Станіславович
Albeschenko, Oleksiy
Keywords: Методи регулювання економіки
Макроекономічне планування
Фінансово-бюджетне регулювання
Грошово-кредитне регулювання
Форми державного регулювання
Місцеві бюджети
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Державне регулювання та інвестування економіки. 1 Модуль [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, М. М. Бабич, О. С. Альбещенко. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 139 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки та інвестування» (перший модуль) – дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти й механізми державного регулювання економіки. Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, а саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин. Методичні вказівки призначені для семінарських, практичних занять у студентських групах під керівництвом викладача та самостійної (індивідуальної) роботи студентів. Окремі завдання за вказівкою викладача студенти можуть виконувати поза навчальною аудиторією з наступною перевіркою правильності розв’язків задач на практичних заняттях.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derzhavne rehuliuvannia ta investuvannia ekonomiky.pdf816,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.