Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4566
Title: Державне регулювання та інвестування економіки. 1 Модуль
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Kotykova, Olena
Бабич, Микола Миколайович
Babych, Mykola
Альбещенко, Олексій Станіславович
Albeschenko, Oleksiy
Keywords: Методи регулювання економіки
Макроекономічне планування
Фінансово-бюджетне регулювання економіки
Державне регулювання підприємництва
Місцеві бюджети
Вільні економічні зони
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Державне регулювання та інвестування економіки. 1 Модуль [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, М. М. Бабич, О. С. Альбещенко. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 195 с.
Abstract: У конспекті лекцій розглядаються організаційно-економічні механізми державного регулювання економіки та світовий досвід, набутий у цьому напрямку. Розкриваються цілі, принципи, функції, методи, засоби та інструменти державного регулювання економіки, особливості регулювання її окремих сфер і об’єктів. Конспект лекцій охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни і відповідає навчальній програмі з дисципліни «Державне регулювання економіки».
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4566
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derzhavne rehuliuvannia ta investuvannia ekonomiky_konspekt.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.