Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648
Title: Інформаційні технології
Authors: Борян, Людмила Олександрівна
Борян, Людмила Александровна
Borian, Liudmyla
Keywords: інформаційні технології
телекомунікації
комп'ютерні мережі
інформатика
телекомунікації
обробка інформації
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних робіт з дисц. для студ. 6 курсу напряму підгот. 8.10010101 "Енергетика с.г. виробництва" / уклад. Л. О. Борян. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 58 с.
Description: Важливою складовою частиною в системі підготовки спеціалістів є засвоєння основних принципів та методів застосування сучасних інформаційних технологій, навичок роботи з телекомунікаціями та інформаційними системами, формування нового типу мислення у майбутніх спеціалістів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boryan_L.IT_prakt.pdf570,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.