Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4719
Title: Фінанси, банківська справа та страхування
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalya
Бурковська, Алла Валентинівна
Burkovskaya, Alla
Keywords: програма практики
проходження навчальної практики
нормативні документи
фінансові та державні органи
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фінанси, банківська справа та страхування : робоча програма проходження навчальної практики з фаху для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (ІІ курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 072 «Фінанси,банківська справа та страхування». Освітній ступінь «Бакалавр». Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування / розроб. : Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 13 с.
Abstract: Навчальна практика з фаху здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікації «бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування» і має на меті набуття здобувачем вищої освіти професійних навичок та вмінь. Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього обсягу практичних фінансових знань і умінь. Під час навчальної практики з фаху поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, накопичується та аналізується фактичний матеріал для виконання індивідуальних робіт.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4719
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finansy, bankivska sprava ta strakhuvannia.pdf160,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.