Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4753
Title: Соціальна та екологічна безпека діяльності
Authors: Коваленко, Ганна В’ячеславівна
Коваленко, Анна Вячеславовна
Kovalenko, Hanna
Горобченко, Оксана Анатоліївна
Горобченко, Оксана Анатолиевна
Нorobchenko, Oksana
Keywords: надзвичайні ситуації
соціальні аспекти
аспекти ризику в соціумі
Соціальний захист
Індивідуальний захист населення
Екологічна безпека
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Соціальна та екологічна безпека діяльності [Електронний ресурс] : методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" денної та заочної форми навчання / уклад. : Г. В. Коваленко, О. А. Горобченко. - Электрон. текст. дан. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 31 с.
Abstract: Взаємодія проблем екологічної безпеки господарської діяльності підприємства та його соціального розвитку є дуже складною. Багато аспектів соціального розвитку підприємства умовно можуть бути віднесені до екологічної безпеки. Для цього необхідно систематизувати нормативну базу екологічних показників з охорони праці та техніки безпеки, організації харчування та відпочинку, профілактики хвороби працівників. Питання підвищення рівня професійних знань, додаткового пенсійного забезпечення, відпочинку, а також вплив цих факторів на психічний стан людини і сумісність працівників у колективі, потребує тривалих екологічних та соціологічних досліджень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4753
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sotsialna ta ekolohichna bezpeka diialnosti.pdf301,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.