Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4774
Title: Міжнародні економічні відносини
Authors: Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Keywords: ітове господарство
Економічне середовище
Міжнародний поділ праці
Міжнародна торгівля
Кон'юнктура товарних ринків
виробниче співробітництво
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Гончаренко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 41 с.
Abstract: Основні завдання вивчення дисципліни здобувачами вищої освіти: розуміти сутність МЕВ, їх значення і еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів; засвоїти категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку; знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій; уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми і перспективи їх розвитку; використовувати набуті знання для розуміння умов та наслідків інтеграції України в глобальний торговельний та валютно-фінансовий простір.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4774
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizhnarodni_ekonomichni_vidnosyny.pdf368,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.