Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4805
Title: Страхування майна та відповідальності
Authors: Шишпанова, Наталія Олександрівна
Shyshpanova, Nataliya
Keywords: Страхування майна на випадок вогню
особливості страхування відповідальності
Страхування професійної відповідальності
Страхування технічних ризиків
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Шишпанова Н. О. Страхування майна та відповідальності [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / Н. О. Шишпанова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 91 с.
Abstract: Дисципліна «Страхування майна та відповідальності» спрямована на вивчення питань у галузі страхування майна та відповідальності, набуття майбутніми спеціалістами теоретичних, методичних та практичних навичок розробки та здійснення операцій щодо страхування майна, оволодіння практичними навичками визначення сукупності заходів по ефективному страховому захисту майна.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4805
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strakhuvannia maina ta vidpovidalnosti.pdf616,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.