Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4828
Title: Фінанси підприємств
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
Бурковська, Алла Валентинівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Burkovskaya, Alla
Полторак, Анастасія Сергіївна
Полторак, Анастасия Сергеевна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: Грошові розрахунки підприємств
Фінансові результати
Оборотний капітал підприємств
Фінансове планування
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : робочий зошит для практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. С. Полторак. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 73 с.
Abstract: Фінанси підприємств – це відносно самостійна сфера фінансової системи, яка охоплює широке коло грошових відносин, пов’язаних із формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів у процесі їх кругообігу. Саме в цій сфері фінансів формується основна частина доходів, які далі перерозподіляються різноманітними каналами в народногосподарському комплексі і служать основним джерелом зростання і соціального розвитку суспільства. Саме тому дисципліна «Фінанси підприємств» розкриває сутність, функції і роль фінансів підприємств і кредиту, їх розвиток та удосконалення, розглядає фінансові відносини підприємств в сучасних умовах.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4828
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finansy_pidpryyemstv.pdf646,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.