Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4830
Title: Управлінський облік у схемах і таблицях
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalia
Баришевська, Інна Володимирівна
Baryshevska, Inna
Keywords: Організація управлінського обліку
Класифікація витрат
Розподіл витрат
моделі поведінки витрат
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Управлінський облік у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 69 с.
Abstract: Мета дисципліни - формування системи наукових знань з організації і методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду. Завдання дисципліни – розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4830
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinskyi oblik u skhemakh i tablytsiakh.pdf623,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.