Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4948
Title: Інформаційні системи та технології.
Authors: Іхсанов, Шаміль Мухаметович
Ихсанов, Шамиль Мухаметович
Ihsanov, Shamil
Лопушанська, Валентина Володимирівна
Лопушанская, Валентина Владимировна
Lopushanska, Valentina
Keywords: інформаційні системи
мова програмування
складання програм
арифметичні операції
поняття змінної
логічні операції
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інформаційні системи та технології. Розділ "Мова програмування Сі" [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання лаб. робіт студ. денної та заочної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Ш. М. Іхсанов, В. В. Лопушанська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 84 с.
Description: "Сі - це досить виразна мова програмування, призначена для опису широкого кола задач, яка містить сучасні механізми керування обчислю- вальним процесом і роботи з даними. У той же час мова Сі дуже проста... Сі - проста, витончена мова програмування, на якій зупиняють свій вибір усе більше число програмістів"
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4948
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ihsanov_IST_Lab.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.