Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4966
Title: Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
Authors: Степанов, Сергій Миколайович
Степанов, Сергей Николаевич
Stepanov, Serhii
Горбенко, Наталія Андріївна
Горбенко, Наталья Андреевна
Gorbenko, Nataliia
Keywords: нарисна геометрія
інженерна графіка
машинобудівне креслення
графічні роботи
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка: методичні рекомендації для виконання графічних робіт та самостійної роботи студентів з теми: "Ескізування деталей і складальні креслення" [Електронний ресурс] : для студ. напряму підготовки: 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. С. М. Степанов, Н. А. Горбенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 56 с.
Description: Машинобудівне креслення є частиною технічного креслення, яке, в свою чергу, входить до складу дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». В ході курсу машинобудівного креслення вивчаються прийоми і умовності креслення машин, їх вузлів, деталей, приладів, металевих конструкцій і т. п.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4966
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanov_S.NGIKG_Sam.pdf5,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.