Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4968
Title: Вища математика. Кратні та криволінійні інтеграли (Модуль 10)
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Keywords: вища математика
криволінійні інтеграли
кратні інтеграли
розрахункові завдання
методичні рекомендації
розв’язання задач
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика. Кратні та криволінійні інтеграли (Модуль 10) [Електронний ресурс] : контрольні завдання та метод. реком. для самост. роботи студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, Л. П. Шебаніна, О. В. Цепуріт. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 52 с.
Description: У методичних рекомендаціях запропоновано завдання для самостійної роботи студентів за програмою з вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.100101 - “Енергетика сільського господарства, 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Матеріал даного посібника складається з двох основних розділів: розрахункових завдань та методичних рекомендацій. Розрахункові завдання розподілено на групи за тематикою та методами розв’язання. Студент за своїм варіантом у відповідності зі списком групи обирає завдання з кожної групи задач. В методичних рекомендаціях пропонуються приклади розв’язання задач з кожної теми з повним обґрунтуванням.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4968
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V.VM_KKI_10_2014.pdf609,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.