Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5013
Title: Організація бухгалтерського обліку
Authors: Мельник, Ольга Іванівна
Melnik, Olga
Keywords: об’єкти організації обліку
чисельність облікового персоналу
підрозділи бухгалтерської служби
Обліковий процес
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 95 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни є: формування системи знань з теорії та практики організації бухгалтерського обліку на підприємствах; поглиблене засвоєння здобувачами вищої освіти методологічних основ та найважливіших принципів організації бухгалтерського обліку на підприємствах; застосування облікових даних для контролю і аналізу господарської діяльності з метою прийняття управлінських рішень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5013
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku_kurs lektsiy.pdf827,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.