Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5015
Title: Організація бухгалтерського обліку у схемах і таблицях
Authors: Мельник, Ольга Іванівна
Melnik, Olga
Keywords: Нормативно-правове забезпечення
Бухгалтерський контроль
документування господарських операцій
облік необоротних активів
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Організація бухгалтерського обліку у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 50 с.
Abstract: Метою методичних рекомендацій є формування системи знань з теорії та практики організації бухгалтерського обліку на підприємствах; поглиблене засвоєння здобувачами вищої освіти методологічних основ та найважливіших принципів організації бухгалтерського обліку на підприємствах; застосування облікових даних для контролю і аналізу господарської діяльності з метою прийняття управлінських рішень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5015
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku u skhemakh i tablytsyakh.pdf412,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.