Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5099
Title: Генетика з біометрією
Authors: Гиль, Михайло Іванович
Гиль, Михаил Иванович
Gill, Mikhail
Коваленко, Віталій Петрович
Коваленко, Виталий Петрович
Kovalenko, Vitalii
Сметана, Олександр Юрійович
Сметана, Александр Юрьевич
Smetana, Olexandr
Тимофіїв, М.М.
Тимофеев, М.М.
Timofiiv, M.M.
Keywords: генетика
біометрія
спадковість
мінливість
розведення тварин
генетика популяцій
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Генетика з біометрією [Електронний ресурс] : робочий зошит для лаб. і самост. занять студ. напряму підготовки 6.090102-"ТВППТ" денної форми навч. / уклад. М. І. Гиль, В. П. Коваленко, І. А. Рудик, О. Ю. Сметана, М. М. Тимофіїв. – 4 -е вид., перероб. й допов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 155 с.
Abstract: Відповідно до навчального плану і типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» для студентів спеціальності 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у робочому зошиті вміщені завдання, що підібрані з метою забезпечення загальнобіологічної, фундаментальної підготовки фахівця бакалаврського рівня, якісне розв’язання яких дає теоретичну основу для вивчення розведення та селекції тварин, біотехнології та інших біологічних дисциплін, готує студентів для вирішення завдань сучасного практичного тваринництва.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5099
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gil_M.GzB_RZ_2014.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.