Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5299
Title: Економіка і фінанси підприємства
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Kotykova, Olena
Горобченко, Оксана Анатоліївна
Нorobchenko, Oksana
Мельник, Ірина Олегівна
Melnik, Irina
Крилова, Ірина Георгіївна
Krylova, Irene
Коваленко, Ганна В’ячеславівна
Kovalenko, Hanna
Олійник, Тетяна Георгіївна
Oleynik, Tatyana
Keywords: ціноутворення на підприємстві
фінанси підприємства
вимоги до курсової роботи
регулювання оплати праці
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Економіка і фінанси підприємства [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр"спеціальностей 073"Менеджмент", 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Котикова, О. А. Горобченко, І. О. Мельник [та ін.]. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 59 с.
Abstract: Призначення методичних рекомендацій становить надання допомоги здобувачам вищої освіти у підготовці курсової роботи згідно з чинними стандартами України.Письмова робота, що виконується випускником освітнього рівня підготовки «бакалавр», є кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.Вона має виконуватись на матеріалах реально функціонуючого об’єкта дослідження. Методичні рекомендації містять основні вимоги щодо змісту та оформлення, організації виконання, порядку захисту і оцінювання курсової роботи.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5299
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika i finansy pidpryiemstva.pdf532,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.