Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5622
Title: Національна економіка
Authors: Горобченко, Оксана Анатоліївна
Нorobchenko, Oksana
Коваленко, Ганна В’ячеславівна
Kovalenko, Hanna
Keywords: прогнозування національної економіки
методи управління національною економікою
економічні показники
Моделі національної економіки
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Національна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр"спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / уклад. : О. А. Горобченко, Г. В. Коваленко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 68 с.
Abstract: Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про закономірності становлення, функціонування та розвитку національної економіки як динамічної системи та підсистеми світового господарства з позицій виділення загальних тенденцій еволюції економічних систем та особливостей вітчизняної практики господарювання. Завдання дисципліни – забезпечити отримання студентами знань про: - базові поняття національної економіки та засади її функціонування; - основні економічні показники та економічний потенціал національної економіки; - інституціональні чинники розвитку національної економіки; - програмування та прогнозування національної економіки; - функціональну роль держави в управлінні економікою; - особливості інтеграційних процесів, що перебігають в національній економіці. Об’єктом вивчення національної економіки, як економічної системи, є сукупність галузей та регіонів країни, різноманітні природно-господарські та соціально-економічні процеси та явища, які відбуваються у цих територіальних межах.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5622
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natsionalna ekonomika.pdf665,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.