Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626
Title: Інформатика
Authors: Мороз, Тетяна Олегівна
Moroz, Tetyana
Мигович, Сергій Михайлович
Myhovych, Serhii
Keywords: редагування текстового документу
Побудова графічних фігур
Створення електронних мультимедійних презентацій
Хмарні технології
Робота з таблицями
Створення формул
створення виносок
Форматування текстового документу
Створення HTML-документа
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інформатика [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. Т. О. Мороз, С. М. Мигович. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 34 с.
Abstract: Завданнями лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» є закріплення теоретичних знань і удосконалення практичних навичок з питань ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних систем і технологій, мережі Інтернет в професійній діяльності. Наведені завдання удосконалюють і закріплюють знання здобувачів вищої освіти про архітектуру і принципи функціонування персональних комп’ютерів; сучасне інформаційне забезпечення включаючи етапи збору, обробки, зберігання, обміну і подання інформації; технологій створення, редагування та форматування об’єктів у середовищі МS Office. Кожна лабораторна робота містить методичні поради та хід порядку її виконання.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatyka_Moroz.pdf667,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.