Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5634
Title: Економіка аграрного виробництва
Authors: Олійник, Тетяна Георгіївна
Oleynik, Tatyana
Мельник, Ірина Олегівна
Melnik, Irina
Горобченко, Оксана Анатоліївна
Нorobchenko, Oksana
Keywords: Господарський комплекс України
основи підприємництва
Витрати на виробництво
Види підприємств
Земельні ресурси
Трудові ресурси
виробничі фонди підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Олійник Т. Г. Економіка аграрного виробництва [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форми навчання / Т. Г. Олійник, І. О. Мельник, О. А. Горобченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 84 с.
Abstract: Конспект лекцій «Економіка аграрного виробництва» написано відповідно до програми курсу «Економіка аграрного виробництва». В ньому враховано зміни, що нині відбулись в практиці господарювання підприємств, у тому числі подано сучасні критерії оцінки ефективності реальних та фінансових інвестицій, висвітлено питання організації оплати праці на підприємстві, формування витрат у ринковій економіці, визначення й оцінка функціонування авансованого і власного капіталу аграрних підприємств, тощо.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5634
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliynyk_Ekonomika agrarnogo vyrobnycztva.pdf965,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.