Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5635
Title: Економіка аграрного виробництва
Authors: Олійник, Тетяна Георгіївна
Oleynik, Tatyana
Keywords: обсяги виробництва
засновницькі документи
постачання продукції
використання землі
структура наявного населення
продуктивність праці
показники механізації
структура витрат на виробництво
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Економіка аграрного виробництва [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр"спеціальності6.100102- "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форми навчання / уклад. Т. Г. Олійник. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 56 с.
Abstract: Сучасний стан розвитку економічних відносин в Україні вимагає подальшого опрацювання основних засад функціонування аграрних підприємств як первинної ланки національної економіки. Саме на цьому рівні здійснюється виробництва суспільно необхідної продукції та надаються послуги. У підприємстві вирішуються питання ефективного використання ресурсів, впровадження високопродуктивної техніки та технологій, застосування сучасних методів планування, пошуку оптимальних каналів збуту продукції. Вказані завдання можливо виконати лише за умови високого рівня обізнаності спеціалістів у питаннях економічної політики підприємства.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5635
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika agrarnogo vyrobnycztva.pdf523,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.