Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5670
Title: Спеціальна генетика
Authors: Гиль, Михайло Іванович
Gill, Mikhail
Каратєєва, Олена Іванівна
Karateeva, Helena
Keywords: феногенетичний метод
геномна селекція
генетика собак
поліморфізм
ДНК-технології
молекулярно-генетичний тест
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Спеціальна генетика [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійного вивчення матеріалу для здобувачів вищої освіти СВО "Магістр" спеціальності 204-"ТВППТ" / уклад. М. І. Гиль, О. І. Каратєєва. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 56 с.
Abstract: Генетика – наука про спадковість і мінливість органічних форм життя. Її розділ – спеціальна генетика розглядається в циклі тваринницьких, зокрема зооінженерних наук, як фундаментальна підстава для ведення селекції з тваринами, порозуміння їх імунно-резистентних властивостей, процесу видоутворення і макроеволюції, є теоретичною основою генетично-інженерних розробок в галузі тваринництва. Тенденції селекційного удосконалення, прискорення цього процесу набувають в останні часи великого значення. В зв’язку з цим доречно згадати слова М.І. Вавілова, який приділив увагу знанням з спадковості, мінливості, відбору, підбору, що перетворюють селекцію в еволюцію, яка спрямовується волею людини. Отже, порозуміння генетичних процесів і оволодіння деякими біотехнологіями визначило в генетиці центральну роль керування процесами життя, блискуче майбутнє.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5670
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spetsialna henetyka.pdf844,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.