Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5728
Title: Інженерна екологія
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Gorbenko, Elena
Пастушенко, Андрій Сергійович
Pastushenko, Andriy
Норинський, Олексій Ігорович
Norinskiy, Aleksey
Храмов, Микита Сергійович
Khramov, Mykyta
Keywords: принципи екологічного права
екологічний моніторинг
якість води
норми якості води
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інженерна екологія [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 208 "Агроінженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Горбенко, А. С. Пастушенко, О. І. Норинський, М. С. Храмов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 50 с.
Abstract: Данні методичні рекомендації базуються на матеріалах методики практичних і лабораторних занять, літературних джерел вітчизняних і зарубіжних спеціалістів, представлених у списку літератури, що подається Заняття спрямовані на визначення шляхів раціонального природокористування із врахуванням екологічних критеріїв і вимог, а також шляхів застосування в сільськогосподарському виробництві екологічно безпечних технологій.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5728
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inzhenerna ekologiya.pdf651,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.