Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5732
Title: Метрологія, сертифікація і стандартизація
Authors: Федорчук, Валентина Григорівна
Fedorchuk, Valentina
Keywords: регулювання якості та безпеки продукції
система стандартизації України
принципи стандартизації
застосування міжнародних стандартів
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Метрологія, сертифікація і стандартизація [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання самостійної роботи та тестового контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної форм навчання / уклад. В. Г. Федорчук. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 47 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» знань і практичних навичок використання і дотримання комплексних систем загальнотехнічних стандартів, виконання розрахунків і метрологічного забезпечення управління якістю продукції. Завдання викладання дисципліни передбачає ознайомити студентів з сучасними методами вимірювання, визначенням факторів якості, надати знання зі стандартизації, сертифікації та акредитації.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5732
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metrologiya, sertyfikaciya i standartyzaciya.pdf301,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.