Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5738
Назва: Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки
Інші назви: Terminological nomination in the agrarian sector of economy
Автори: Шарата, Наталія Григорівна
Sharata, Nataliya
Кравченко, Тетяна Пилипівна
Kravchenko, Tatyana
Ключові слова: термін
термінологія
науково-поняттєвий апарат
термінологічна номінація
способи творення
терміни-композити
терміни-юкстапозити
терміни-абревіатури
term
terminology
scientific and conceptual framework
terminology nomination
ways of formation
terms-composites
jukstaposites
terms-abbreviations
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Шарата Н. Г. Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки / Н. Г. Шарата, Т. П. Кравченко // Молодий вчений. - 2019. - № 3 (67). - С. 128-132.
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено актуальні проблеми термінологічної номінації в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано інтегрований характер науково-поняттєвого апарату зазначеного сектора. Визначено взаємозв’язки досліджуваної галузевої термінології й материнської економічної термінології та встанов- лено шляхи залучення базових економічних термінів. Проаналізовано джерела формування термінології аграрного сектора і семантичні зміни, яких зазнають слова в новому термінооточенні. З’ясовано основні продуктивні моделі термінотворення в аграрному секторі. Найпродуктивнішим способом творення термі- нів у цій сфері є суфіксальний, з-поміж яких найактивнішими виявилися суфікси -нн- та -ість. Складні галузеві терміни постали переважно складно-суфіксальним способом. Найбільшу групу становлять термі- ни-композити, першою частиною яких є основа залежного іменника «земля». З-поміж термінів-абревіатур досить поширеними є терміни, утворені поєднанням усіченого слова-означення іншомовного походження агро- та повного слова-означуваного.
The article deals with the actual problems of the terminological nomination in the agrarian sector of economy. The integrated nature of the scientific and conceptual framework of the mentioned sector at the intersection of general economic and agricultural scientific spheres is substantiated. The terms of the agrarian sector are formed as a result of the following ways of nomination: the terminology of commonly used words to refer to a certain scientific concept; reterminologization of the finished term of the economy; use existing word-building or other-language components in the language to create new concepts. However, regardless of the origin, he terms denote similar agroeconomic concepts and have common linguistic characteristics. The interrelations of researched sectorial terminology and originating economic terminology are determined and ways of using basic economic terms are discovered. The sources of the agrarian sector’s terminology formation and the semantic changes of words in new term environment are analyzed. The basic productive models of term formation in the agrarian sector are found out. The most productive way of term formation in this area is suffixal, the suffixes -нн- and -ість is the most active among others. Complex industry-specific terms were predominantly formed by complex suffixal way. The largest group is the composite terms, the first part of which is the stem of the dependent noun “earth”. It has been determined that in this terminology the productivity of term formation by the type of jukstaposites increases, due to the inability of other structural varieties of terms to accurately convey all verbal subtleties of agro-economic notions. Among the abbreviations, there are the most common terms formed by the combination of foreign origin clipped word-attribute агро- and the complete form of dependent word. They have maximum word-formation potential in the terminology of the agrarian sector and help not only to its normalization but also to further standardization and unification.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5738
Розташовується у зібраннях:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кравченко, Шарата стаття 2019.pdf229,68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.