Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5740
Назва: Вміст у надземній масі сортів пшениці озимої елементів живлення залежно від мінерального живлення та їх винос урожаєм
Інші назви: The content of nutrients in the above-ground mass of winter wheat varieties depending on mineral nutrition and their removal by the crop
Автори: Гамаюнова, Валентина Василівна
Смірнова, Ірина Вікторівна
Gamajunova, Valentina
Smirnova, Irina
Ключові слова: пшениця озима
сорт
мінеральне живлення
суха речовина
фази вегетації
післяжнивно-кореневі рештки
winter wheat
variety
mineral nutrition
dry matter
phases of vegetation
post-harvest-root residues
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Гамаюнова В. В. Вміст у надземній масі сортів пшениці озимої елементів живлення залежно від мінерального живлення та їх винос урожаєм / В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова // Вісник ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання. – Харків, 2018. –Вип.1. – С. 241-250.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено результати впливу мінерального живлення на вміст в надземній масі сортів пшениці озимої елементів живлення та їх винос урожаєм. Дослідження проводили впродовж 2010-2013 рр. на чорноземі південному, на базі Навчального науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Об'єктом досліджень була пшениця озима – сорти Кольчуга та Донецька 48. Технологія їх вирощування, за винятком досліджуваних факторів, була загальноприйнятою до існуючих зональних рекомендацій для південного Степу України. Метою наших досліджень було оптимізувати рівень мінерального живлення рослин сортів пшениці озимої при вирощуванні їх в умовах південного Степу України. У наших дослідженнях з тривалістю вегетації рослин спостерігали збільшення сухої надземної маси, накопичення якої істотно зростало й під впливом живлення. Найбільшим у середньому за роки досліджень у рослин обох сортів пшениці озимої приріст сухої надземної біомаси виявився за внесення розрахункової дози добрив. Застосування добрив суттєво впливало на накопичення сухої надземної маси рослин пшениці озимої в усіх досліджуваних варіантах. Між неудобреними рослинами і вирощеними по фону застосування розрахункової дози добрив різниця у вмісті NРК була найбільшою, варіанти удобрення N30, N60 та N16P16K16 займали проміжне положення з тенденцією до збільшення вмісту азоту, фосфору і калію в надземній масі рослин обох сортів з перевагою сорту Кольчуга порівняно з Донецька 48. Аналогічно більше з післяжнивно-кореневими залишками удобрених рослин після завершення їх вегетації в грунт повертається сухої речовини та основних елементів живлення.
The article shows the results of the influence of mineral nutrition upon the content of nutrients in the above-ground mass of winter wheat varieties and their removal by harvest. Research was carried out during 2010-2013yrs on the southern Chernozem, on the Basis of the educational scientific and practical center of the Mykolayiv NAU. The object of the study was winter wheat such as varieties Kolchuga and Donetsk 48. The technology of their cultivation, except for the studied factors, was generally accepted in the existing zonal recommendations for the southern Steppe of Ukraine. The aim of our research was to optimize the level of mineral nutrition of winter wheat varieties in growing them in the southern Steppe of Ukraine. In our studies with the term of plant vegetation we observed increasing in dry above-ground mass as which accumulation increased significantly under the influence of nutrition. During the years of research in plants of both winter wheat varieties the largest average increasing in dry above-ground biomass was when if it was made the calculated dose of fertilizers. The use of fertilizers significantly influenced upon the accumulation of dry above-ground mass of winter wheat plants in all studied variants. The difference in the content of NPK was the highest between non-fertilized plants and those ones grown in the background of the use of calculated doses of fertilizers, The winter wheat plants treated by fertilizers N30, N60 and N16P16K16 took an intermediate position with the trend to increase the content of nitrogen, phosphorus and potassium in the aboveground mass of plants of both varieties with a predominance of Kolchuga variety than Donetsk 48. Similarly, more dry matter and basic nutrients were returned to the soil with the post-harvest-root residues of the fertilized plants after the vegetation was over.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5740
Розташовується у зібраннях:Статті (Факультет агротехнологій)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гамаюнова В.pdf198,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.