Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5759
Title: Стандартизація продукції тваринництва
Authors: Стародубець, Олексій Олександрович
Starodubets, Aleksey
Погорєлова, Анастасія Олександрівна
Pogorelovа, Anastasia
Keywords: системи стандартів
стандартизація продукції птахівництва
стандартизація кормів
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Стандартизація продукції тваринництва [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання СВО "бакалавр" спеціальності 204 "ТВППТ" / уклад. : О. О. Стародубець, А. О. Погорєлова. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 81 с.
Abstract: Засвоєння програми з курсу «Стандартизація продукції тваринництва» є базою для формування у майбутніх фахівців технологічної дисципліни, відповідальності за виробництво тваринницької продукції високої якості та реалізації її з максимально економічним ефектом. Основні завдання дисципліни полягають в ознайомлені студентів з заходами по проведенню організаційно-технологічних робіт, що сприяють підвищенню ефективності виробництва і якості продукції на всіх стадіях технологічного процесу.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5759
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Standartyzaciya produkciyi tvarynnycztva.pdf691,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.