Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5850
Title: Банківське регулювання та нагляд
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: процес реєстрації банків
ліцензування банківської діяльності
фінансовий стан банків
процес інспектування
аудит у банках
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Банківське регулювання та нагляд [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : А. С. Полторак. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 80 с.
Abstract: Банківське регулювання та нагляд – навчальна дисципліна, що вивчає інструменти та методи банківського регулювання та нагляду в сучасних умовах господарювання. Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банків щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. Для забезпечення цього завдання необхідні адекватні методологічні підходи до оцінки фінансової стійкості банків, спроможності менеджменту контролювати ключові процеси, виконання нормативних вимог, а також обґрунтоване та своєчасне втручання при встановленні підвищених ризиків. Мета дисципліни – досконале опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5850
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bankivske rehuliuvannia ta nahliad.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.