Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5870
Title: Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з фаху "Фінанси, банківська справа та страхування"
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalya
Лункіна, Тетяна Іванівна
Lunkina, Tetyana
Бурковська, Алла Валентинівна
Burkovska, Alla
Мікуляк, Катерина Анатоліївна
Микуляк, Екатерина Анатолиевна
Keywords: навчальна практика
контроль набутих знань
навчально-наукова лабораторія
здійснення банківських операцій
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з фаху "Фінанси, банківська справа та страхування" [Електронний ресурс] : з галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (ІІ курс) освітнього ступеня "Бакалавр" / уклад. : Н. М. Сіренко, Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 33 с.
Abstract: Практика здобувачів вищої освіти другого курсу обліково- фінансового факультету передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього обсягу практичних фінансових знань і умінь. Під час навчальної практики з фаху “Фінанси, банківська справа та страхування” здобувачами вищої освіти другого курсу обліково-фінансового факультету поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх вивчених дисциплін навчального плану, накопичується та аналізується фактичний матеріал для виконання індивідуальних робіт.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5870
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktyka_Finansy.pdf236,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.