Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5946
Title: Продуктивність картоплі за вирощування в умовах півдня України на засадах ресурсозбереження
Other Titles: Productivity of potato for growing in the conditions of southern Ukraine on the basis of resource conservation
Authors: Гамаюнова, Валентина Василівна
Іскакова, Оксана Шаміліївна
Сокіл, Леся Сергіївна
Глушко, Тетяна Вікторівна
Hamaiunova, Valentyna
Iskakova, Oksana
Sokil, Lesia
Hlushko, Tetiana
Keywords: Сорти картоплі
краплинне зрошення
мінеральне живлення
врожайність
рістрегулююча речовина
Potato varieties
drip irrigation
mineral nutrition
yield
riggering substance
Issue Date: 2019
Citation: Продуктивність картоплі за вирощування в умовах півдня України на засадах ресурсозбереження / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Іскакова, Л. С. Сокіл, Т. В. Глушко //Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі - наукові пошуки молоді : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, м. Херсон, 16 травня 2019 р. – Херсон : ІЗЗ НААН, 2019. – С. 44-47.
Abstract: У статті наведено результати досліджень з технології вирощування насіннєвих бульб картоплі сорту Фактор шляхом двоврожайної культури. Встановлено, що одержання високої врожайності бульб середньоранньої картоплі з відповідно сприятливими показниками їх якості на чорноземах південних у зоні півдня України слід рекомендувати застосування під основний обробіток ґрунту до садіння локально у рядки N45Р45К30, бульби перед садінням та посів рослин обробляти рістрегулюючою речовиною – Антистрес Клімат плюс.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5946
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-47.pdf354,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.