Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5952
Title: Шляхи збільшення виробництва продукції вівчарства у Миколаївській області
Other Titles: Ways of increase of production of goods of the sheep breeding are in the Mykolaiv area
Authors: Лихач, Вадим Ярославович
Калиниченко, Галина Іванівна
Lihach, Vadim
Kalinichenko, Нalina
Keywords: вівчарство
вовна
баранина
продукція
Миколаївська область
sheep breeding
wool
mutton
products
district
Mykolaiv area
Issue Date: 2019
Citation: Лихач В. Я. Шляхи збільшення виробництва продукції вівчарства у Миколаївській області / В. Я. Лихач, Г. І. Калиниченко // Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р., м. Дніпро, Секція 1 Вівчарство. – Дніпро, 2019. - С. 42-45.
Abstract: Наведено дані про чисельність поголів’я, вихід ягнят на 100 вівцематок, середній настриг вовни, середню ціну реалізації 1 ц вовни, обсяги виробництва вовни на одну особу, обсяги виробництва вовни та баранини, середню живу масу 1 голови овець, реалізованих на забій, рівень рентабельності виробництва вовни та баранини у Миколаївській області в період з 1990 по 2018 роки. Представлені дані щодо чисельності овець в розрізі районів Миколаївської області.
The populations over given about a quantity are brought, exit of lambs on 100 вівцематок, middle настриг of wool, middle cost of realization 1 ц of wool, production of wool volumes on one person, production of wool and mutton volumes, middle living mass of a 1 head of the sheep realized on a coalface, level of profitability of production of wool and mutton in the Mykolaiv area in a period from 1990 to 2018. The presented is given in relation to the quantity of sheep in the cut of districts of the Mykolaiv area.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5952
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Калиниченко, Лихач.pdf122,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.