Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6083
Title: Публічне управління та адміністрування
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Honcharenko, Iryna
Галунець, Наталія Іванівна
Galunets, Natalia
Keywords: курсова робота
актуальність теми дослідження
опрацювання індивідуальної теми
опрацювання літературних джерел
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Публічне управління та адміністрування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 281 "Публічне Управління та адміністрування" денної та заочної форми навчання / уклад. : А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Н. І. Галунець. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 42 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни "Публічне управління та адміністрування" є опанування студентами теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6083
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publichne upravlinnia ta administruvannia.pdf376,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.