Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6188
Title: Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та розроблення заходів щодо її підвищення
Other Titles: Estimation of the Efficiency of the Economic Activity of the Enterprise and Development of Measures for its Improvement
Authors: Васюта, В. Б.
Кулага, М. О.
Vasiuta, Viktoriia
Kulaga, Marina
Keywords: ефективність
аграрний сектор
рентабельність
продуктивність праці
прибуток
efficiency
agrarian sector
profitability
labour productivity
profit
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Васюта В. Б. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та розроблення заходів щодо її підвищення / В. Б. Васюта, М. О. Кулага // Modern Economics. - 2019. - № 15. - С. 41-48. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-06.
Abstract: У статті розглядається проблема підвищення ефективності господарської діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання. Функціонування сучасних підприємств пов’язане з проблемою підвищення ефективності їх діяльності. Цього можна досягти, приймаючи виважені управлінські рішення, впроваджуючи новітні технології та засоби забезпечення функціонування підприємств тощо. Оцінка ефективності господарської діяльності є основою для розроблення заходів щодо її підвищення. Саме тому ці питання становлять особливий інтерес як для керівників підприємств, так і для вчених-економістів. Цим пояснюється актуальність даного дослідження. У статті опрацьовано поняття ефективності господарської діяльності, проведено аналіз показників ефективності господарської діяльності підприємства, враховуючи особливості її визначення для аграрного сектору. На основі отриманих результатів запропоновано впровадження нових сортів культур, що дасть змогу підвищити врожайність, збільшити прибуток та рівень рентабельності, що в загальному підвищить ефективність господарської діяльності підприємства.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6188
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vasiuta.pdf345,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.