Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6278
Title: Методика користування моніторинговою системою інформаційно-освітнього середовища в системі підготовки агроінженерів
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Dotsenko, Nataliya
Issue Date: 2019
Citation: Методика користування моніторинговою системою інформаційно-освітнього середовища в системі підготовки агроінженерів [Електронний ресурс] : метод. реком. / Н. А. Доценко. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 64 с.
Abstract: Використання системи збору, зберігання, обробки поширення інформації про діяльність суб’єктів інформаційно-освітнього середовища під час вивчення загальнотехнічних дисциплін забезпечує моніторингова система інформаційно-освітнього середовища в системі інженерної освіти. Користування моніторинговою системою покращує якість роботи викладачів при підготовці майбутніх агроінженерів, тому що на основі отриманої інформації можна розробити методику подання завдань, скорегувати навчальний контент та визначити, які теми потребують додаткового контролю. Дослідження стану використання здобувачами вищої освіти спеціальності «Агроінженерія» електронної навчальної інформації надає можливість стверджувати, що таку інформацію необхідно систематизувати, структурувати та представити в інтерактивному вигляді. Використання моніторингової системи інформаційно- освітнього середовища сприяє логічному впорядкуванню інформації, її систематизації і структуруванню, створює передумови для здійснення ефективної самостійної діяльності здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей. За умови використання моніторингової системи є можливість контролю, правильного вибору навчального контенту та інструментів, а розроблена таким чином електронна навчальна інформація має високу ефективність. А можливість самостійного контролю результатів навчальної діяльності може покращити якість знань майбутніх агроінженерів. Цілеспрямоване використання електронної навчальної інформації та правильне методичне насичення навчальних дисциплін дозволяє зробити навчальний процес більш інтенсивним та сприяє саморозвитку та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти спеціальності «Агроінженерія». Але моніторингова система інформаційно-освітнього середовища видає велику кількість статистичної інформації, тому важливим аспектом користування моніторинговою системою є аналіз статистичної інформації в умовах інформаційно-освітнього середовища та корекція подачі навчального контенту на основі отриманої інформації.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6278
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodyka korystuvannia monitorynhovoiu.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.