Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6279
Title: Інженерна та комп'ютерна графіка
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Dotsenko, Nataliya
Issue Date: 2019
Citation: Інженерна та комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. реком. для викон. практ. і самост. робіт на основі викор. відеоконтенту в умовах інформ.-освітн. середовища для здобувачів вищої освіти спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад. Н. А. Доценко. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 20 с.
Abstract: Метою дисципліни є одержання здобувачами вищої освіти теоретичних знань з основ інженерної графіки, набуття практичних навиків виконання та читання машинобудівних креслень та електричних схем, використання умовностей та стандартів графічного оформлення креслень, а також одержання здобувачами вищої освіти теоретичних знань з основ комп’ютерної графіки, набуття практичних навиків роботи з графічними системами на персональних комп’ютерах, освоєння спеціально розроблених для конструкторської практики видів забезпечення при вирішенні різнопланових інженерних задач сільськогосподарського машинобудування. Спеціаліст, на основі вивчення даної дисципліни, повинен вміти використовувати набуті навички при вивченні усіх інших загально-інженерних та спеціальних дисциплін, які пов’язані з виконанням будь-яких графічних зображень – креслень, графіків, схем, діаграм тощо.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6279
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inzhenerna ta kompiuterna hrafika.pdf874,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.