Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6284
Title: Проблемні питання оцінювання результативності податкового механізму податкової системи України
Other Titles: Problems Issues on Evaluation of the Tax Mechanism of the Tax System of Ukraine
Authors: Любчик, О. К.
Lyubchik, O. K.
Keywords: податковий механізм
функціональний підхід
процесний підхід
податкове навантаження
пільги
борг
регресійний аналіз
tax mechanism
functional approach
process approach
tax burden
privileges
debt
regression analysis
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Любчик О. К. Проблемні питання оцінювання результативності податкового механізму податкової системи України / О. К. Любчик // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 71-75. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-10.
Abstract: У статті досліджено підходи щодо оцінювання результативності податкового механізму податкової системи України на засадах застосування функціонального та процесного підходів. Сформульовані принципи, на яких повинен будуватися податковий механізм. Для здійснення аналізу результативності податкового механізму за функціональним підходом запропоновано методичний підхід, визначені індикатори, які характеризують позитивну дію податкового механізму при виконанні низки умов. Запропонований методичний підхід апробований на фактичних даних, які характеризують економіку України. У результаті проведеного множинного лінійного регресійного аналізу були отримані відповідні рівняння. Аналіз чинників, які здійснюють вплив на результуючий показник (податкове навантаження) показав неоднозначність такого впливу: незначний ефект від надання пільг; низька ефективність управління податковим боргом; несуттєвий вплив капіталовкладень з усіх джерел на зростання ВВП та інші. Отримані висновки можуть становити засади для прийняття рішення щодо модифікації податкового механізму з метою підвищення ефективності податкової системи і досягнення цілей соціально-економічного розвитку.
The inalienable constituent of economy, financial system there is the tax system that will realize the task of tax politics from the decision of questions of satisfaction of public necessities and interests. The basic instrument of realization of tasks of the tax system a tax mechanism serves as. From the point of view of evaluation of effectiveness and effectiveness of functioning of the tax system, an existent tax mechanism often enough enters into contradiction with public interests, that, accordingly, causes the necessity of permanent changes for a tax law that forcedly sometimes to let urgent problems in a loss to strategic interests. But introduction of events sometimes results in quite opposite consequences. Therefore the sharp question of construction of such tax mechanism that would allow to smooth out contradiction appears before practical, scientists, giving to the economic processes of positive motion. Such raising of problem envisages realization of sound analysis of evaluation result.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6284
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lyubchik.pdf425,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.