Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6286
Title: The Effect of External Financing Needs and Suistainable Growth on Firm Value in Manufacturing Companies Registered on Indonesia Stock Exchange
Other Titles: Вплив потреб у зовнішньому фінансуванні та стійкого зростання на вартість підприємств (на прикладі виробничих компаній, зареєстрованих на Індонезійській фондовій біржі)
Authors: Monica Falen Foila
Hj. Sulastri
Yuliani
Hanafi Agustina
Фален Фойла, Моніка
Суластрі
Юліані
Ханафі, Агустіна
Keywords: External Fiancing Needs
Suistanable Growth
Firm Value
потреби у зовнішньому фінансуванні
стійке зростання
вартість підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: The Effect of External Financing Needs and Suistainable Growth on Firm Value in Manufacturing Companies Registered on Indonesia Stock Exchange / Monica Falen Foila, Hj. Sulastri, Yuliani, Hanafi Agustina // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 86-93. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-13.
Abstract: Many companies use external financing needs to meet business operations needs or for company investment capital. External financing needs are preferred in form of debt rather than issuance of new shares for two reasons; first is the consideration of emissions costs. Besides debt used to finance all company activities, the problem of growth is also important because it involves the survival of a company. Growth describes the company's ability to generate profits. Empirical studies of the relationship between the external financing needed (EFN), company growth, and firm value until now have not reached a comprehensive conclusion. It is indicated by various studies in scope that providing various results. In this study, the research populations were manufacturing companies registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2012-2016. 124 companies were studied. The analysis used multiple regression.
Більшість компаній використовують зовнішнє фінансування для задоволення потреб операційної діяльності або для інвестиційного капіталу компанії. Зовнішні потреби у фінансуванні задовольняють переважно у формі боргу, а не випуску нових акцій з двох причин. По-перше, це врахування витрат на викиди. Окрім боргу, який використовується для фінансування всіх видів діяльності компанії, також важливою є проблема зростання, оскільки вона передбачає тривалість існування компанії. Зростання відображає здатність компанії генерувати прибуток. Емпіричні дослідження взаємозв'язку між необхідним обсягом зовнішнього фінансуванням (EFN), зростанням компанії та вартістю підприємства на сьогодні не отримали вичерпного узагальнення. На це вказують різні дослідження, за результатами яких отримано різні результати. У цьому дослідженні групи вибірки були сформовані на основі підприємств-виробників, зареєстрованих на Індонезійській фондовій біржі (IDX) за період 2012-2016 років. Кількість компаній, що вивчалися, становила 124. Для аналізу використовувалась множинна регресія. Метою дослідження було проведення аналізу та отримання емпіричних доказів впливу потреб у зовнішньому фінансуванні, стійкого зростання на вартість підприємства. Результати свідчать, що потреби у зовнішньому фінансуванні виробничих компаній мали вплив, проте суттєво не вплинули на вартість підприємства. А це означає, що високий або низький рівень зовнішнього фінансування потреб компанії не впливає на її вартість. При цьому темпи стійкого зростання мали суттєвий вплив на вартість підприємства. Отже, темп стійкого зростання (SGR) у виробничих компаніях суттєво вплинув на вартість підприємства, тобто високий і низький SGR компанії впливатиме на її вартість.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6286
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monica.pdf546,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.