Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6287
Title: Методичний підхід до фінансової безпеки стивідорних компаній з використанням хеджування цінових ризиків
Other Titles: Methodical Approach to Financial Safety of Styvished Companies with Use of Price Risk Holdings
Authors: Москвіченко, І. М.
Крисюк, Л. М.
Чебанова, Т. Є.
Moskvichenko, Iryna
Krysyuk, Larysa
Chebanova, Tatyana
Keywords: фінансова безпека
інвестування в обладнання
хеджування цінових ризиків
стивідорна компанія
тріноміальне дерево
financial safety
investment in equipment
hedging of price risks
stevedoring company
trinomial tree
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Москвіченко І. М. Методичний підхід до фінансової безпеки стивідорних компаній з використанням хеджування цінових ризиків / І. М. Москвіченко, Л. М. Крисюк, Т. Є. Чебанова // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 94-99. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-14.
Abstract: Доведено, що особливе значення набуло питання формування фінансової безпеки стивідорних компаній. В першу чергу, це стосується визначення методики розрахунку, встановлення комплексу даних в інтегральному показнику, а також врахування специфічних галузевих особливостей підприємств. Тому ми вважаємо доречним подальший розвиток методичних підходів до забезпечення фінансової безпеки стивідорних компаній. Метою даного дослідження є розвиток методичних підходів щодо оцінки рівня фінансової безпеки стивідорних компаній з використанням хеджування цінових ризиків. Розроблено алгоритм оцінки фінансової безпеки стивідорних компаній, що включає виконання ряду логічних етапів, що забезпечать методичну послідовність дій і рішень по управлінню їх фінансовою безпекою. Доведено, що діяльність стивідорних компаній, як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, схильна до фінансової нестабільності й ризику. Вони здійснюють інвестування в імпортне обладнання та зазвичай планують закупівлю в валюті. В свою чергу коливання валютного курсу може сприяти як покращенню, так і погіршенню фінансової безпеки стивідорних компаній, тому необхідно враховувати ризик в ході ведення ними бізнесу і застосовувати відповідну методологію управління фінансовими ризиками. Запропоновано використовувати ефективний фінансовий інструмент управління валютними ризиками - хеджування. Для розв’язання проблеми пошуку оптимального розміру грошових коштів на валютних депозитах для інвестування в обладнання була розроблена модель прогнозування цін, що являє собою тріноміальное дерево. Зроблено висновок, що впровадження в практичну діяльність стивідорних компаній запропонованих методичних підходів підвищить ефективність системи управління та оцінки рівня їх фінансової безпеки.
Of particular importance was the formation of the financial security of stevedoring companies. First of all, it concerns the definition of calculation methods, the establishment of a complex of data in the integral indicator, as well as the consideration of specific sectoral features of enterprises. Therefore, we consider it appropriate to further develop methodological approaches to ensuring the financial security of stevedoring companies.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6287
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moskvichenko.pdf546,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.