Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6291
Title: Diagnosis of the Financial Security of Ukraine based on an Analysis of Global Indexes and Positions in International Ratings
Other Titles: Діагностика стану фінансової безпеки України на основі аналізу даних глобальних індексів та позицій у міжнародних рейтингах
Authors: Nosan, Nataliia
Носань, Н. С.
Keywords: financial security
financial security
rating
financial literacy
financial inclusion
фінансова безпека
рівень фінансової безпеки
рейтинг
фінансова грамотність
фінансова інклюзія
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Nosan N. Diagnosis of the Financial Security of Ukraine based on an Analysis of Global Indexes and Positions in International Ratings / N. Nosan // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 121-126. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-18.
Abstract: One method of expressing the level of economic security of Ukraine and its financial component may be through an analysis of the position of Ukraine in various international ratings. Since the recent large-scale study of the Ukraine's financial security was conducted at the national level in 2014, there is a need to re-diagnose the level of financial security now, in 2019. At the same time, as a basis for the formation of an expert opinion, it is proposed not to choose a cumbersome, methodological approach with a large number of calculations, but the rating positions of Ukraine obtained as a result of supranational studies by authoritative world organizations and funds of the level of development of economic systems of different countries of the world.
У статті обґрунтовано доцільність використання рейтингових оцінок країн світу, які присвоюються їм міжнародними та наднаціональними організаціями та фондами як інформаційний ресурс та аналітичний параметр під час оцінювання рівня фінансової безпеки держави. У роботі проаналізовано позиції України в авторитетних міжнародних рейтингах, оцінювання країн за якими базується на великому масиві економічних даних. Проведено дослідження структури окремих індексів і рейтингів, зокрема таких, як Індекс економічної свободи, рейтинг Doing Business, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Глобальний індекс фінансових центрів, Індекс фінансової грамотності, Глобальний індекс інновацій, Індекс глобальної фінансової інклюзії (Global Findex). Визначено, які фінансові характеристики економік держав враховують міжнародні індекси та проведено аналіз їх значень для України. Виокремлено показники стану економічної свободи України у 2019 році, що характеризують рівень фінансової безпеки держави. Надано фаховий коментар скоринговим оцінкам процедурам оподаткування бізнесу та кредитування бізнесу, що характеризують стан податкової та грошово-кредитної складових фінансової безпеки держави у межах рейтингу Doing Business. проаналізовано позиції України у рейтингу глобальної конкурентоспроможності, що характеризують рівень її фінансової безпеки, станом на 2018 рік. Зроблено висновок щодо впливу рівня фінансової інклюзії та фінансової грамотності населення на стан фінансової макробезпеки. На основі даних міжнародних індексів і рейтингів, з позиції стейкхолдера надано експрес-оцінку рівню безпеки фінансової складової національної економіки України. Визначено проблемні аспекти забезпечення фінансової безпеки на державному рівні станом на середину 2019 року. Встановлено тенденцію до покращення рівня розвитку вітчизняної фінансової системи, яка, однак, стримується локальними й глобальними фінансовими факторами, викликами й ризиками, які важливо вчасно ідентифікувати, попереджувати та мінімізувати засобами державного управління фінансовою сферою економіки.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6291
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nosan.pdf478,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.