Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6293
Title: Кредитування здобуття вищої освіти як фактор зміцнення рівня фінансової безпеки України
Other Titles: Lending to Higher Education as a Factor of Strengthening Ukraine's Financial Security
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Паламарчук, В. Ю.
Palamarchuk, Viktoriia
Keywords: фінансова безпека
кредитування
кредитування здобуття вищої освіти
financial security
lending
lending to higher education
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Поторак А. С. Кредитування здобуття вищої освіти як фактор зміцнення рівня фінансової безпеки України / А. С. Полторак, В. Ю. Паламарчук // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 135-144. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-20.
Abstract: Проаналізовано економічну сутність кредитування для здобуття вищої освіти та розглянуто його правовий фундамент. Обґрунтовано, що фінансова безпека країни – складова частина національної безпеки, складне та багатогранне явище, вплив на яке можуть здійснювати різні зовнішні та внутрішні чинники, серед яких і рівень ефективності механізму кредитування здобуття вищої освіти. За допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу та побудови відповідної економетричної моделі доведено гіпотезу щодо наявності впливу на рівень фінансової безпеки України незалежних показників, що характеризують розвиток вищої освіти в Україні (кількість закладів та здобувачів вищої освіти III-IV рівня акредитації). Обґрунтовано, що між незалежними та залежною змінною існує прямий зв'язок, а розроблена модель відповідно до F-критерію Фішера є адекватною. Математично встановлено існування сильного зв’язку між залежною та незалежними змінними, що підтверджує доцільність запровадження заходів удосконалення механізму кредитування здобуття вищої освіти в Україні, які сприятимуть підвищенню рівня фінансової безпеки країни. Представлено концепт розвитку механізму кредитування для здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки України, який структурно складається з наступних елементів: об’єкти; суб’єкти; стратегічна і тактична мета; система принципів та функцій; напрями розвитку механізму кредитування для здобуття вищої освіти та очікувані результати від їх запровадження.
In the current conditions of society development, higher education is certainly an important factor in the development of the state economy and the strengthening of its financial security. The imperfection of the mechanism of lending to higher education existing in Ukraine and compliant with legislative and regulatory support led to government losses and termination of its functioning. The current situation creates certain negative consequences for ensuring the financial security of Ukraine. There is a need to strengthen the financial security of the country as a whole and its components, in particular, by improving the mechanism of lending to higher education and implementing effective programs for its effective functioning.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6293
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poltorak.pdf765,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.