Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6295
Title: Realities of the Use of Information Systems and Technologies in the Oilseed Cultivation in Ukraine
Other Titles: Реалії використання інформаційних систем і технологій при вирощуванні олійних культур в Україні
Authors: Shramko, Inna
Шрамко, І. І.
Keywords: information
information technology
agrarian production
oil crops
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Shramko Inna. Realities of the Use of Information Systems and Technologies in the Oilseed Cultivation in Ukraine / Л. Р. Прус // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 157-161. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-23.
Abstract: At the beginning of the XXI century, when it is impossible to determine the volume of existing information and control all information flows, it is impossible to do without information technology, which took its place in almost all spheres of human life. The term "information technology" means a set of tools and methods of information processes, including the receipt, processing, storage, transmission of information using technical and software tools. It is also evident that the use of information technology increases the productivity and efficiency of managerial work, allowing many new tasks to be solved. The use of information technology increases productivity and in this process, many tasks are solved. Information technologies allow storing a huge amount of data, to analyze it and based on the obtained results, to offer the solution of tasks that would minimize costs and maximize profits of agricultural enterprises. The use of information technologies will significantly improve the system of information support of the agro-industrial complex of Ukraine, which will be accompanied by an increase in the competitiveness of domestic agricultural production while expanding the foreign market of oilseed processing products.
На початку ХХІ століття, коли визначити об'єми існуючої інформації і контролювати усі інформаційні потоки неможливо, вже не можна обійтися без інформаційних технологій, які зайняли своє місце практично в усіх сферах життя людини. Під поняттям «інформаційні технології» розуміють сукупність засобів і методів інформаційних процесів, зокрема отримання, обробки, зберігання, передачі інформації з використанням технічних і програмних засобів. Очевидним також є те, що застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й ефективність управлінської праці, дозволяючи по-новому вирішувати багато завдань. Проведено аналіз ринку основних олійних культур в розрізі регіонів України. Встановлено динаміку виробництва, структуру площ та урожайності основних олійних культур в Україні. Визначено експортний потенціал олійних рослин та продуктів їх переробки. Проаналізовано шляхи підвищення виробництва олійних культур на основі збільшення їх врожайності та доведення її до середніх світових показників. В статті розглянуто принципи природного агровиробництва, які спираються на автоматизовану систему підтримки прийняття рішень. Проаналізовано геоінформаційні технології на які спирається точне землеробство. Розглянуті інформаційні технології що застосовуються при вирощування соняшнику, ріпаку озимого і кользи та сої. Запропоновані новітні інформаційні технології для ефективного управління аграрними підприємствами України. Досліджено основні програмні продукти компанії John Deere, оскільки їх техніка займає близько 30 % від усієї техніки наявної в розпорядженні аграріїв. Через досить низький рівень врожайності олійних культур Україна в середньому втрачає близько 15% врожаїв. Для підвищення врожайності без негативного впливу на екологічну якість продукції та погіршення стану навколишнього середовища слід впроваджувати в аграрне виробництво новітні інформаційні технології. Впровадження СППР дозволить синтезувати унікальні агротехнології, які дозволять оптимізувати процес вирощування олійних культур. Впровадження в аграрному виробництві GPS моніторингу приведе до повного контролю за станом та використанням сільськогосподарської техніки, що приведе до економії на 20-30% паливно-мастильних матеріалів та збільшення врожайності в середньому на 10%.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6295
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shramko.pdf445,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.