Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6296
Title: Гносеологічні підходи становлення та сучасного стану власності територіальних громад
Other Titles: Epistemological approaches to the formation and Current Condition of Ownership at Territorial Communities
Authors: Тимощик, Л. П.
Tymoshchyk, Liliia
Keywords: власність
управління власністю
ефективність управління
оцінка майна
property
property management
efficiency management
property valuation
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Тимощик Л. П. Гносеологічні підходи становлення та сучасного стану власності територіальних громад / Л. П. Тимощик // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 151-156. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-22.
Abstract: Визначено актуальні питання функціонування власності територіальних громад. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення основних понять. Запропоновано шляхи вдосконалення управління власністю територіальної громади. Огляд проблем функціонування власності територіальних громад залишається актуальним для вивчення багатьма вітчизняними науковцями. У статті проаналізовані поняття «комунальна власність», «муніципальна власність», історичний розвиток муніципальної власності, становлення місцевого самоврядування в Україні, особливості реалізації права комунальної власності в Україні, досліджено поняття «міське господарство», першочергові проблеми, які безпосередньо впливають на ефективність управління комунальною власністю, поняття «управління власністю» тощо. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що завдяки розгляду гносеологічних підходів до власності територіальної громади, зокрема її виникнення та розвитку, можна визначити особливості муніципальної власності, чим відрізняється від державної та приватної власності, з’ясувати особливості управління в даній сфері, акцентувати увагу на першочергових проблемах та оптимальних напрямках їх вирішення, що в підсумку безпосередньо впливає на ефективність оціночної діяльності.
Urgent issues concerning the functioning of property in territorial communities are identified. Theoretical approaches to the definition of basic concepts are analyzed. Ways of improving the property management of the territorial community are suggested.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6296
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tymoshchyk.pdf449 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.