Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6322
Title: Аудит
Authors: Козаченко, Лілія Анатоліївна
Kozachenko, Liliya
Костирко, Алла Георгіївна
Kostyrko, Alla
Keywords: предмет аудиту
методи аудиту
аудиторський ризик
планування аудиту
Issue Date: 2019
Citation: Аудит [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. Г. Костирко, Л. А. Козаченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 116 с.
Abstract: Метою курсу «Аудит» є формування системи базових теоретичних знань та набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг для забезпечення системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6322
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Audyt_praktychni_zaniattia.pdf992,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.