Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6323
Title: Організація бухгалтерського обліку
Authors: Мельник, Ольга Іванівна
Melnik, Olga
Keywords: Принципи організації бухгалтерського обліку
функціонування облікових підрозділів
Бухгалтерський контроль
юридична відповідальність
Система захисту облікової інформації
Issue Date: 2019
Citation: Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання / уклад. О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 26 с.
Abstract: Методичні рекомендації передбачають самостійне виконання здобувачами вищої освіти практичних завдань, а також вивчення методів раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку підприємствами різних форм власності на основі міжнародних та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу з організації бухгалтерського обліку, а також на вивченні рекомендованих навчально-методичних матеріалів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6323
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiia_bukhhalterskoho_obliku.pdf267,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.