Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6326
Title: Фізика: модуль 4 "Електростатика. Постійний електричний струм"
Authors: Вахоніна, Лариса Володимирівна
Vakhonina, Larysa
Власенко, Лариса Сергіївна
Vlasenko, Larysa
Keywords: Електростатика
Приклади розв’язування задач
Приклади тестових питань
Постійний електричний струм
Issue Date: 2019
Citation: Фізика: модуль 4 "Електростатика. Постійний електричний струм" [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Вахоніна, Л. С. Власенко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 67 с.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено відповідно з програмою курсу «Фізика» для аграрних вищих закладів освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» У процесі занять здобувачі вищої освіти вчаться застосовувати набуті теоретичні знання. Вивчення теорії на прикладах, взятих із життя і досягнень науки та техніки, чітка організація практичних знань, високі вимоги сприяють вихованню якостей, які повинен мати майбутній спеціаліст. Здобувач вищої освіти має ґрунтовно опрацьовувати відповідний лекційний матеріал, визначати незрозумілі питання для з'ясування під час занять та виконувати домашнє завдання.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6326
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizyka_Modul_4.pdf3,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.