Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6327
Title: Фізика: модуль 5 "Електромагнетизм. Змінний електричний струм"
Authors: Вахоніна, Лариса Володимирівна
Vakhonina, Larysa
Власенко, Лариса Сергіївна
Vlasenko, Larysa
Keywords: Електромагнітизм
Змінний електричний струм
Приклади розв’язування задач
Задачі для самостійного розв’язування
Issue Date: 2019
Citation: Фізика: модуль 5 "Електромагнетизм. Змінний електричний струм" [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних робіт здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 141 "Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Вахоніна, Л. С. Власенко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 89 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблено з метою контролю знань здобувачів вищої освіти з теоретичного курсу дисципліни. Наведено приклади розв’язання більш складних задач, а також задачі для самостійного розв’язування та варіанти задач контрольної роботи. У процесі занять здобувачі вищої освіти вчаться застосовувати набуті теоретичні знання. Вивчення теорії на прикладах, взятих із життя і досягнень науки та техніки, чітка організація практичних знань, високі вимоги сприяють вихованню якостей, які повинен мати майбутній спеціаліст. Здобувач вищої освіти має ґрунтовно опрацьовувати відповідний лекційний матеріал, визначати незрозумілі питання для з'ясування під час занять та виконувати домашнє завдання. Для засвоєння матеріалу, розширення та поглиблення знань, з'ясування функціональної залежності фізичних величин, встановлення зв'язку теорії з практикою, розвитку самостійного мислення і навичок самостійної роботи - розв'язування задач має першорядне значення. Отже, для розв'язування задач недостатньо формального знання фізичних законів. Для цього необхідне вміння міркувати, аналітично мислити, знаходити спеціальні методи розв’язування задач.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6327
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizyka_Modul 5.pdf2,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.